Амбулатория

Нашата ветеринарномедицинска амбулатория предлага:

  • Прегледи
  • Изследвания
  • Консултации
  • Хирургия
  • Профилактика и лечение на вътрешни, кожни, инфекциозни и паразитни болести
  • Акушерство и гинекология
  • Токсикология
  • Стоматология
  • Превантивна медицина
  • Дистанционно упояване

 

амбулатория