Завършила „Ветеринарна медицина“ през 2019 г. в Тракийски университет – гр. Стара Загора